شتر در هنگام تشنگی میتواند ۹۵ لیتر آب را در کمتر از ۳ دقیقه بنوشد.

تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیة چشم است .

با ۳۰ گرم طلا میتوان نخی به طول ۸۱ کیلومتر درست کرد .

فیل بالغ در روز ۲۲۰ کیلوگرم غذا و۲۰۰ لیتر آب مصرف میکند .

زنبور عسل دو معده دارد: یکی برای انبار کردن عسل ویکی برای غذا.

سریع ترین عضله بدن انسان زبان است.

طول رگهای بدن انسان ۵۶۰ هزار کیلومتر است.

میزان انرزی که خورشید در یک ثانیه تولید میکند؛ برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان در مدت یک میلیون سال کافی است.

خنده آسانتر از اخم کردن است؛ برای خندیدن انسان از ۱۷ عضله صورت وگردن استفاده می کند در حالی که برای اخم کردن از ۴۰ عضله.

مورچه به هنگام مسموم شدن همیشه روی پهلوی راست می افتد.

مغز انسان بیش از سایر اعضای بدن کار میکند وبیش از۲۰% از انرژی بدن را مصرف می کند.

هر یک لیتر بنزین معادل ۵/۲۳ تن گیاهان مدفون شده در قرنها پیش است.

۹۰% یخ دنیا در سرزمین های قطبی است.

وسعت و عرض کهکشان راه شیری حدود ۷۰ هزار سال نوری است.

عمیق ترین دریاچه جهان دریا چه بایکال در روسیه است که ۱۹۴۰ متر عمق دارد.

 ۱۳۰۰ کره زمین در مشتری جا می گیرد.

زنبورها از بوی عرق بدشان می‌آید و به کسی که به نوعی بدنش بو دهد یا عطر و ادکلن زده باشد حمله می‌کند.

انسان با خوردن ۲۰ نیش از زنبور عسل در آن واحد خواهد مرد.