سلام بچه ها خسته نباشید می دونم که فهمیدید که امتحانات شروع شده و امروز اولین امتحانمان را دادیم.

می دونم که بعضی ها در هنگام دادن امتحان استرس می گیرند،برای کم کردن استرس موز و آب پرتقال می توانند استرستان را کم کند،

برای کم کردن استرس باید درس هایتان را خوب خوانده باشید چون بیشتر استرس ها بخاطر ندانستن جواب است.

موفق و پیروز باشید.