بچه ها سلام و خسته نباشید.می دونستین که مدرسه اردوی آموزشی گذاشته که از ساعت ۳ بعد از ظهر پنجشنبه تا ۱۲:۱۵ ظهر جمعه است تا بچه ها برای آزمون آماده شوند و باید تمام کتاب ها را آورده شود.

با تشکر از جناب آقای شکوفی و جناب آقای ادب